LeMieux Girths – HorseSports
LeMieux Gel-Tek Anatomic Mono Girth